VDM 101-150


101. Vandaag heeft mijn vriendje de tuin van mijn ouders willen maaien om zich goed te laten beminnen (1). Ik had hem het verschil moeten uitleggen tussen het grasveld en de bloemen.

(1) Beminnen : apprécier, aimer, affectionner. “zich goed laten beminnen”: se faire apprécier

Original: Aujourd’hui, mon copain a voulu tondre le jardin de mes parents pour se faire apprécier. J’aurais dû lui expliquer la différence entre la pelouse et les fleurs. VDM


102. Vandaag heb ik een ruzie gehad (1) met mijn dochter omdat ik vind dat ze te veel leest en niet genoeg tijd met mij doorbrengt (2). Ze heeft dus de eerste aflevering (3) van Games of Thrones met mij bekeken en is niet gestopt mij te vertellen hoe de personages sterven.

(1) Een ruzie hebben : avoir une dispute, se disputer
(2) Tijd doorbrengen (met iemand): passer du temps avec quelqu’un
(3) De aflevering: l’épisode

Original: aujourd’hui je me suis disputé avec ma fille parce que je trouve qu’elle lit trop et ne passe pas assez de temps avec moi. Elle a donc regardé le premier épisode de Game of Thrones avec moi et n’a pas cessé de me dire comment tous les personnages mourraient. VDM


103. Vandaag ben ik al vier jaar met mijn vriendinnetje (1) en we zijn in een restaurant. Op de zijkant is er een tafel waar de koppel tijdens de hele maaltijd een hooglopende ruzie (2) heeft en de vrouw maakt de discussie af (3) door een scheiding aan te vragen (4). Dus, ik heb mijn aanzoek ten huwelijk (5) niet durven maken.

(1) Dans ce contexte, “X jaar met iemand zijn” signifie sortir avec quelqu’un depuis X années. Attention, “jaar” reste au singulier.
(2) De hooglopende ruzie: la dispute violente.
(3) Iets afmaken: finir, terminer quelque chose
(4) Een scheiding aanvragen: demander le divorce
(5) Aanzoek ten huwelijk: demande en mariage

Original: Aujourd’hui, je suis avec ma chérie depuis maintenant quatre ans, et nous sommes au restaurant. Le couple de la table voisine se dispute violemment durant tout le repas, et la femme le finit en disant qu’elle veut divorcer. Du coup, je n’ai pas osé faire ma demande en mariage. VDM.


104. Vandaag krijg ik van de moeder van de 8-jarige en 5-jarige kinderen op wie ik ‘s morgens pas (1) het verwijt (2) dat ik met hem te streng ben. Inderdaad (3) vraag ik hem me “goeiendag”, “alstublieft” en “bedankt” te zeggen.

(1) Op iemand passen: surveiller quelqu’un
(2) Het verwijt: le reproche
(3) inderdaad: effectivement, en effet

Original: Aujourd’hui, la maman des enfants de 8 et 5 ans que je garde le matin m’a reproché d’être trop stricte avec eux. Effectivement, je leur demande de me dire “bonjour”, “s’il te plait” et “merci”. VDM


105. Vandaag ben ik opnieuw vlees (1) gaan kopen (2) bij de slager op wie ik dol ben (3). Ik ben vegetariër

(1) Het vlees: la viande
(2) Double infinitif avec “zijn” (dû au verbe “gaan”)
(3) Dol zijn op iemand: être fou de quelqu’un

Original: Aujourd’hui j’ai encore été acheter de la viande chez le boucher sur qui j’ai craqué. Je suis végétarienne. VDM.


106. Vandaag, mijn vriendje met wie ik al vijf jaar ben, probeert me to herwinnen et neemt me mee (1) in een gymnasium in het donker. Hij staat onder de projecteur en vraagt me ten huwelijk. Ik weiger en plots hoor ik gemompelen. Het gymnasium wordt aangedaan (2): onze families en vrienden waren in de banken.

(1) Meenemen: emmener, emporter (verbe à particule)
(2) Passif du présent

Original: Aujourd’hui, mon copain, avec lequel je suis depuis 5 ans, tente de me reconquérir et m’emmène dans un gymnase plongé dans le noir. Il se tient sous un projecteur et me propose de l’épouser. Je refuse et soudain, j’entends des murmures. Le gymnase s’éclaire: nos familles et amis étaient dans les gradins. VDM.


107: Vandaag, les biologie. De leraar legt uit de redenen waarom genetisch gezien mensen met blauwe ogen kinderen krijgen met blauwe ogen. Ik heb brune ogen maar die van mijn ouders zijn blauw.

Original: Aujourd’hui, cours de bio. La prof explique les raisons qui font que, génétiquement, des personnes aux yeux bleus ont forcément des enfants aux yeux bleus. J’ai les yeux marrons, mais ceux de mes parents sont bleus. VDM.


  1. Vandaag zoals gewoonlijk maak ik gegratineerde groenten klaar (1). Mijn zoon die op het punt staat te wenen (2): “mama, hou je echt niet van ons?”

(1) Klaarmaken: préparer (verbe à particule)
(2) Op het punt staan te + inf: être sur le point de

Original: Aujourd’hui comme souvent j’ai fait un gratin légumes. Mon fils, au bord des larmes: “mais maman, tu ne nous aimes pas?”. VDM.


  1. Vandaag ga ik naar de stad met mijn vriendin en we houden elkaars (1)  hand. Jongeren in de straat zeggen haar : “Eh, meiske (2), met je vader aan het wandelen (3)?” Ze is 21 en ik ben 36. Ben ik nu zo oud?

(1) Le “s” après “elkaar” est ce qu’on appelle le génétif saxon, c’est une sorte de déclinaison qui montre de l’appartenance (ex: Jans boek = le livre de Jean).
(2) Forme assez informelle du mot “het meisje”
(3) Aan het + infinitif = être entrain de + infinitif (// present continuous)


Original: Aujourd’hui, je sors en ville avec ma petite amie, on se tient main dans la main. Des jeunes dans la rue lui lancent: “Hé petite, on promène son vieux paternel?” Elle a 21 ans, j’en ai 36. Gros coup de vieux. VDM.


110. Vandaag ben ik stagiair leraar en observeer ik de les van een collega. Een leerling komt laat aan (1) en vraagt me: “Ben je nieuw?” “Nee, ik ben een leraar.” Dan komt de toezichthoudster binnen (2) en vraagt ze de leerlingen hun schoolagenda te nemen. Ze voegt eraan toe: “en jij, schrijf je niet? Interesseert het je ouders niet?”

(1) Aankomen: verbe à particule qui signifie “arriver”
(2) Binnenkomen: verbe à particule qui signifie “entrer”

Original: Aujourd’hui je suis prof stagiaire et j’observe le cours d’une collègue. Un élève arrive en retard et me demande : “T’es nouvelle?” Non, je suis prof. Puis une surveillante entre et demande aux élèves de sortir leur carnet de liaison. Elle ajoute “Et toi, tu écris pas? Ca intéresse pas tes parents?” VDM


111. Vandaag heb ik les in een collegezaal en neem ik notas én speel ik de mijnexpert op mijn computer. Maar dan verloor ik terwijl het geluid niet uit had gedaan (1). 86 bommen ontploften in de zaam. Discreet.

(1) Het geluid uitdoen : couper le son

Original: Aujourd’hui, en cours en amphi, je jongle sur mon ordinateur entre prise de notes est partie de démineur. Sauf que j’ai perdu et que je n’avais pas coupé le son. 86 bombes ont explosé dans l’amphi. Discret. VDM.


112. Vandaag ben ik al zeven maanden zwanger en ben ik aan het shoppen. In een confectiekledingwinkel, in de vrouwen afdeling heeft een verkoopster me aangeroept. Dat ik verteld wordt waar de zwangerkleden zijn, zou me niet hebben verbaasd, maar dat me verteld wordt “meneer, de mannen afdeling is aan de overkant” heeft me verrast!


Original: Aujourd’hui, enceinte de 7 mois, je fais du shopping. Dans un magasin de prêt-à-porter mixte, au rayon femme, une vendeuse m’interpelle. Qu’on m’indique où se trouve les habits de grossesse ne m’aurait pas étonnée, mais qu’on me dise : “Monsieur, le rayon homme est de l’autre côté” m’a surprise ! VDM


113. Vandaag kom ik bij mijn vriendin aan, het is donker, geen licht. Ik kijk naar haar, werp haar op de sofa en begin haar te kussen. Het was haar moeder.

Original: Aujourd’hui, j’arrive chez ma copine, il fait tout noir, pas de lumière. Je la vois, la jette sur le canapé et commence à l’embrasser. C’était sa mère. VDM


114. Vandaag heeft mijn vierjarige zoon me gevraagd waarom ik haar onder de armen had. 

Original: Aujourd’hui, mon fils de 4 ans m’a demandé pourquoi j’avais des cheveux sous les bras. VDM.


115. Vandaag heeft mijn broer besloten dat hij mijn coach zou zijn. Aangezien ik bang ben voor slakken rent hij me achter aan (1) een uur lang en drie keer per week met een tas vol slakken in zijn handen. Hij noemt dat “de jogging van de gruwel”.

(1) Achter iemand aanlopen: courir après quelqu’un

Original: Aujourd’hui, mon frère a décidé qu’il serait mon coach sportif. Comme j’ai peur des limaces, il me court après pendant une heure, trois fois par semaine, avec un sac de limaces à la main. Il appelle ça ”le jogging de l’horreur”. VDM


116. Vandaag is het groepswerk. Het meisje op wie ik verliefd ben is me komen vragen of (1) ik alleen was. Ik antwoordde van wel (2). Zij nam de stoel naast me en ging weg.

(1) Dans ce cas si, “of” est employé au lieu de “als”
(2) « Van wel » = que oui. Le mot « van », est souvent employé après « antwoorden » quand on veut dire « oui » ou « non »

Original: Aujourd’hui, travail de groupe en classe. La fille qui me fait craquer est venue me demander si j’étais seul. J’ai répondu que oui. Elle prit la chaise à côté de moi et est repartie. VDM


117. Vandaag heeft mijn vader ontdekt dat ik een vriendje heb. Hij heeft zijn status van flik (politieagent) gebruikt om hem te traceren en heeft zijn t-shirt aangetrokken met: “mijn dochter is mooi maar ik heb een wapen, een spade en een alibi”. Ik ben bang.

Original: Aujourd’hui, mon père a découvert que j’avais un copain. Il a utilisé son statut de flic pour le traquer, puis il a mis son tee-shirt : “Ma fille est belle mais j’ai un flingue, une pelle et un alibi.” J’ai peur. VDM


118. Vandaag heb ik mijn vriendje gezegd dat ik in mijn vel niet goed zit (1) en dat ik vind dat ik op een patate lijk (2) (3). Hij glimlacht naar me en antwoordt: “ja maar een patate, dat is schoon”.

(1) Goed in zijn vel zitten: se sentir bien dans sa peau
(2) Rejet du verbe “lijk” après « dat »
(3) Op iets lijken: ressembler à quelque chose

Aujourd’hui, je dis à mon copain que je ne me sens pas bien dans mon corps, et que je trouve que je ressemble à une patate. Il me sourit et me répond : “Oui mais c’est mignon une patate.” VDM


119. Vandaag krijgt mijn vier-jarige zoon een bankbiljet van 20 euro (1) van zijn grootmoeder. Aangezien het bankbiljet in zijn spaarpot (2) niet paste (3) heeft hij het in stukken gesneden zodat het gemakkelijker past. 

(1) “Euro” se met généralement au singulier, sauf quand on parle de plusieurs pièces d’un euro (vijf euro -> un billet de 5 euros VS vijf euro’s -> 5 pièces de 1 euro).
(2) Spaarpot = spaar (sparen=épargner, économiser) + pot (comme en français).
(3) Ici, “passen” veut dire “avoir les bonnes dimensions”. 

Original: Aujourd’hui, mon fils de 4 ans reçoit de la part de sa grand-mère un billet de 20 €. Comme ce dernier ne rentrait pas dans le trou de sa tirelire, il l’a découpé en petits morceaux pour que ça passe plus facilement. VDM


120. Vandaag ben ik buiten, opgesloten (1) voor het raam en onder de regen. Ik bel mijn vriendin die binnen is. Ze kijkt naar haar telefoon, blaast en zet haar telefoon af (2). Ondertussen ben ik nog buiten. Onder de regen.

(1) TP irrégulier de “opsluiten”
(2) Afzetten: éteindre (verbe à particule séparable)

Original: Aujourd’hui, enfermé dehors devant la fenêtre et sous la pluie, j’appelle ma copine qui est à l’intérieur. Elle a regardé son téléphone, a soufflé puis éteint son téléphone. En attendant, je suis toujours dehors. Sous la pluie. VDM


121. Vandaag was ik in de keuken toen (1) de vriendin van mijn zoon is aangekomen. Ik heb haar toch kunnen horen vragen (2): “Is hij hier, Obélix?” En mijn zoon haar antwoorden: “Ja, in de keuken!”

(1) Toen: employé à la place de “wanneer” lorsqu’on emploi l’imparfait
(2) Double infinitif

Original: Aujourd’hui, j’étais à la cuisine quand la petite amie de mon fils est arrivée. J’ai tout de même pu l’entendre demander : “Il est là, Obélix ?” Et mon fils de lui répondre : “Oui, à la cuisine !” VDM


122. Vandaag heeft mijn moeder een reis voor twee gewonnen naar Brazilië. Naar Brazilië  gaan  is al jaren mijn droom geweest. Ze heeft besloten mijn 15-jarige broer, een asociale geek, mee te nemen, “om hem wat frisse lucht te laten nemen en hem te dwingen zijn kamer te verlaten”

Original: Aujourd’hui, ma mère a gagné un voyage pour deux au Brésil. Aller au Brésil est mon rêve depuis des années. Elle a décidé d’emmener mon frère de 15 ans, un geek insociable, “pour lui faire prendre un peu l’air et l’obliger à sortir de sa chambre.” VDM


123. Vandaag heb ik een camping geboekt voor het hele gezin deze zomer. Maar als ik hierover met mijn werkgever (1) spreek, verneem (2) ik dat hij met vakantie gaat (3) op hetzelfde moment, op dezelfde plek en in dezelfde kamping als ik . Leve de vakantie!

(1) Werk+gever= travail+donneur, donneur de travail, donc la personne qui nous donne du travail contre rémunération, le boss
(2) “Vernemen” s’emploie quand on parle d’apprendre une nouvelle, par exemple, et non pas d’apprendre une leçon.
(3) Met vakantie gaan = partir/aller en vacances. Notez que “vakantie” est au singulier en néerlandais

Original: Aujourd’hui, j’ai réservé le camping pour toute la famille pour cet été. Puis, en parlant vacances avec ma chef, j’apprends qu’elle partira à la même période que moi, au même endroit que moi, dans le même camping. Vive les vacances ! VDM


124. Vandaag heeft mijn broer me verteld dat de aarde in twee verdeeld is. Aan de ene kant (1) met al de continenten en aan de andere kant met al de oceanen. Hij is 16.

(1) aan de ene kant, … aan de andere kant: d’un coté, …, de l’autre, ….

Original: Aujourd’hui, mon frère m’a annoncé que la terre était divisée en deux. Un côté avec tout les continents et de l’autre tout les océans. Il a 16 ans. VDM


125. Vandaag heeft onze dochter, die absoluut een echte hond wilde, ons aangekondigd dat (1), uiteindelijk, ze niet houdt van de hond die we geadopteerd hebben. Ze dacht niet dat het zo ‘levend’ zou zijn. Ok, dus volgende keer nemen we een echte hond, maar dood.

1) Suite de “onze dochter”

Original: Aujourd’hui, notre fille, qui voulait absolument un vrai chien, nous annonce que finalement, elle n’aime pas celui que nous avons adopté. Elle ne pensait pas qu’il serait aussi “vivant”. OK, donc la prochaine fois on prend un vrai chien, mais mort. VDM


126. Vandaag ben ik naar een wedstrijd geweest waarvoor ik me al een jaar had voorbereid (1). Toen ik aankwam was er geen tegenstander van mijn categorie. Ik heb de proef gedaan zonder tegenstander.

(1) Avec des termes tels que “waarvoor”, il y a un rejet du verbe

Original: Aujourd’hui, je suis allée à une compétition à laquelle je m’étais préparée depuis un an. Quand je suis arrivée, il n’avait aucun autre concurrent de ma catégorie. J’ai fait l’épreuve sans adversaire. VDM


127. Vandaag heb ik een ongeluk gehad. Ik ben tegen een paal gebotst (1) in het midden van de nacht toen ik probeerde een wagen te vermijden die in een tegengestelde richting kwam. Deze was niets anders dan de weerspiegeling (2) van de koplampen van mijn wagen in de ruiten van een bushalt.

(1) Botsen : faire un crash, un accident. De botsing : la collision
(2) Notez la présence de « spiegeling » dans le mot. Spiegeling vient de « de spiegel »= le miroir

Original: Aujourd’hui, j’ai eu un accident. Je suis rentrée dans un poteau en pleine nuit en essayant d’éviter une voiture arrivant en face. Celle-ci n’était rien d’autre que le reflet des phares de ma voiture dans les vitres d’un arrêt de bus. VDM


128. Vandaag, na mijn medehuurders (1) beleefd te hebben gevraagd vaken te wassen, omdat hun gebrek aan hygiëne voor mij heel onaangenaam was, hebben ze allebei beslist een wedstrijd te doen voor diegene die het langste zal houden zonder te douchen. Het is al zeven dagen. Ik denk dat ik zal flawfallen (2).

(1) Medehuurder suit le modèle de “medestudenten”, par exemple, qui signifie “les étudiants qui sont avec moi en classe”. Donc, “medehuurder” signifie “les locataires qui, comme moi, paient également le loyer”
(2) Verbe à particule (flaw+vallen)

Original: Aujourd’hui, après avoir demandé poliment à mes colocataires de se laver plus souvent, car leur manque d’hygiène m’était très désagréable, ils avaient tous deux décidé de faire un concours de celui qui tiendra le plus longtemps sans se doucher. Ça fait 7 jours. Je crois que je vais tomber dans les pommes. VDM


129. Vandaag heeft mijn moeder me gevraagd waarom ik mijn tijd verloor door naar de lessen te gaan. Ik heb niet geweten wat te antwoorden.

Original: Aujourd’hui, ma mère m’a demandé pourquoi je perdais mon temps à aller en cours. Je n’ai pas su quoi répondre. VDM


130. Vandaag en sinds mijn geboorte ben ik Turks en heb ik een Turkse voornaam. Ik heet Okay.

Original: Aujourd’hui et comme depuis le jour où je suis né, je suis turc et j’ai donc un prénom turc. Je m’appelle Okay. VDM


131. Vandaag heb ik de trein genomen om de voorstelling van mijn beste vriendin bij te wonen (1). Op weg was ik één minuut te laat om de eerste trein te nemen, heb ik (2) in de metro’s gerend om mijn achterstand in te halen en ben ik op de grond gevallen. Ik ben net op tijd aangekomen. Op het verkeerde adres.

(1) Bijwonen signifie souvent “assister à quelque chose”, “être présent” (à un cours à l’école ou à l’université par exemple
(2) Remarquez ici qu’on a employé une inversion avec “op weg was ik”, et qu’on fait encore des inversions plus loin dans la phrase suite à la présence de la virgule ainsi qu’au “en” (=et) plus loin, qui est une conjonction de coordination. Lorsqu’il y a une inversion en P1, il y en a également une après les conjonctions de subordinations

Original: Aujourd’hui, j’ai pris le train dans le but d’aller voir le spectacle de ma meilleure amie. Sur le trajet, j’ai raté mon premier train d’une minute, couru dans les métros pour rattraper mon retard et suis tombée face contre terre sur le chemin. Je suis arrivée pile à l’heure. À la mauvaise adresse. VDM


132. Vandaag bellen mijn kinderen me, bang, om me te vertellen dat er poten zijn (1) die uit de billen van onze kat komen. Zo wordt ik verloskundige (2) voor een moeilijke bevalling met de dierenarts (3) aan de lijn, dezelfde die haar onvruchtbaar (4) heeft gemaakt.

(1) On aurait pu dire “dat poten uit de villen van onze kat komen”, mais on doit employer “er” comme sujet parce que lorsqu’on a quelque chose d’indéfini, ou un nombre, on doit employer “er” comme sujet. Ils bizarre ces néerlandophones 😛
(2) Verlossen: accoucher (“los”=libre, détaché, on va transformer cet adjectif en verbe en rajoutant “ver” devant + “en” derrière, c’est un processus courant en néerlandais). De kundig = le savant l’expert -> l’expert de l’accouchement
(3) Dierenarts = dieren+arts, littéralement animaux+médecin, le médecin des animaux
(4) Vruchtbaar = fertile

Original: Aujourd’hui, mes enfants m’appellent effrayés pour me dire que des pattes sortent des fesses de notre chatte. Me voilà transformée en sage femme pour un accouchement difficile, avec le vétérinaire de garde au bout du fil. Le même qui l’a stérilisée. VDM


133. Vandaag vraagt mijn zes-jarige zon me: “Mama, ben je er zeker van (1) dat je mijn oma niet bent? Want (2) je ziet je ouder uit dan de mamas van mijn vrienden”. Ik ben 37.

(1) On aurait pu dire “ben je zeker dat”, mais on rajoute “er” et “van” car à la suite, il y a une proposition relative introduire par “dat”. Dans ce cas, on emploi “er” + “van” pour indiquer qu’une proposition va arriver après le “dat”. Le “er” est un pronom qui remplace, anticipe, la proposition à venir. Pourquoi avoir rajouté le “van”? parce qu’on dit “zeker VAN iets zijn”.
(2) Attention, on emploi “want” et non “omdat”. Lorsque votre phrase en français commence par le mot “parce que”, vous devez employer une conjonction de coordination (want) et non une conjonction de subordination (omdat)

Original: Aujourd’hui, mon fils de 6 ans me demande : “Maman, tu es sure que t’es pas ma mamie ? Parce que tu fait plus vielle que les mamans de mes copains.” J’ai 37 ans. VDM


134. Vandaag is er een belangrijke examen fysika voor het vervolg van mijn studies. Ik ben een fundamentele formule vergeten (1), waardoor ik een gehele oefening niet heb kunnen doen. Op het moment dat ik mijn blad papier geef herinner ik me de formule.

(1) Vergeten zijn: oubli mental (je ne m’en souviens plus). Vergeten hebben: oubli physique (j’ai oublié mon livre)>

Original: Aujourd’hui, contrôle de physique décisif pour la suite de ma scolarité. J’ai oublié une formule fondamentale, ce qui me fait louper tout un exercice. Au moment précis où je rends la copie, la formule me revient. VDM


135. Vandaag heeft een van mijn vrienden voordeel gehaald (1) van mijn onoplettendheid (2) om op facebook mijn verjaardagsdatum te wijzigen tot vandaag. Bijna elke lid van mijn gezin, waaronder (3) mijn tanten en grootouders, heeft me een gelukkige verjaardag gewenst (3).

(1) Tirer avantage de quelque chose, profiter de quelque chose
(2) Opletten: faire attention à quelque chose -> oplettend = adjectif fait à partir du verbe -> oplettendheid= nom commun fait à partir de l’adjectif -> onoplettendheid= l’inverse de oplettendheid, le fait de ne pas faire attention à quelque chose
(3) Waaronder=onder+wie

Aujourd’hui, un de mes amis a profité de mon inadvertance pour changer, sur Facebook, ma date d’anniversaire à aujourd’hui-même. La quasi intégralité de ma famille, dont mes tantes et mes grands-parents, m’a souhaité un joyeux anniversaire. VDM


136. Vandaag neem ik de trein. Tijdens de reis is er een verandering van route: de trein gaat niet naar zijn bestemming en de reizigers worden gevraagd af te stappen (1). Met mijn oortelefoons (2) heb ik de mededeling niet gehoord. Ik ben ik aan de garage geraakt, opgesloten in de trein.

(1) Afstappen: descendre (d’un moyen de transport), verbe à particule
(2) Littéralement, téléphones pour oreilles

Original: Aujourd’hui, je prends le RER. En cours de trajet, changement d’itinéraire : le train n’ira pas jusqu’à sa destination et il est demandé à tous les passagers de descendre. Les écouteurs dans les oreilles, je n’ai pas entendu l’annonce. Je me suis retrouvée au garage, enfermée dans le train. VDM


137. Vandaag, om mijn dochten zachtjes (1) wakker te maken fluister ik aan haar oor dat ze op moet staan (2). Als ze wakker wordt zegt ze tegen me (3) : “Zeg papa, waarom ruikt het naar (4) koe als je spreekt?”

(1) Zachtjes vient de “zacht” qui veut dire doux, “zachtjes” est la forme diminutive (+je)
(2) Opstaan: verbe à particule qui veut dire se lever
(3) Contrairement au français, “dire quelque chose à quelqu’un” se traduit souvent en néerlandais par “iets TEGEN iemand zeggen”
(4) Ruiken NAAR = sentir, avoir une odeur

Original: Aujourd’hui, pour réveiller doucement ma fille, je lui chuchote à l’oreille qu’elle doit se lever. En se réveillant, elle me dit : “Dis papa, pourquoi ça sent la vache quand tu parles ?” VDM


138. Vandaag heeft een klant haar afspraak dertig minuten voor het afgesproken uur geannuleerd: “ik heb mijn horocope net gelezen en het zegt dat ik op mijn centjes moet oppassen. Mijn rugpijn zal moeten wachten.”

Original: Aujourd’hui, une cliente a annulé son rendez-vous 30 minutes avant l’heure prévue : “Je viens de lire mon horoscope et il me dit de faire attention à mes dépenses, alors mon mal de dos attendra.” VDM


139. Vandaag heb ik een ijsje (1) gekocht en heb ik (2) opgemerkt dat er (3) een beetje op mijn broek had gestroomd. Ik heb de vlek met mijn vingen afgeveegd en ik heb het daarna gelikt. Het was geen ijs (4), maar uitwerpsel van duif.

(1) De la glace est incomptable. Si je veux parler d’une glace (que je mange), cela devient comptable en l’employant à la forme du diminutif
(2) La conjonction de coordination “en” va jouer effet-miroir: Vu qu’il y a une inversion dans la proposition de gauche, il y en aura aussi une dans celle de droite
(3) Er est ici employé comme pronom pour remplacer “ijsje”
(4) Ici, on n’emploi pas la forme du diminutif car on ne parle pas de la glace “comptable” (dans le cornet), mais de la glace incomptable qui a coulé

Original: Aujourd’hui, je me suis acheté une glace et j’ai remarqué qu’un peu de glace avait coulé sur mon pantalon. J’ai essuyé la tâche avec doigts, que j’ai ensuite léché. Ce n’était pas de la glace, mais de la fiente de pigeon. VDM


140. Vandaag, terwijl ik zeven maanden zwanger ben, krijgen we ons eerste geboortegeschenk. Reflectie van mijn echtgenoot, die een bijzonder gevoel voor humor (1) heeft: “het is nog vreemd, deze gewoonte om cadeau’s te geven terwijl we nog niet weten of het baby’tje (2) zal overleven”

(1) Gevoel voor humor: sens de l’humour
(2) On emploi souvent le diminutif (+je) pour parler de choses petites ou affectives (un p’tit bébé, une petite fille, …)

Original: Aujourd’hui, alors que je suis enceinte de 7 mois, nous recevons notre premier cadeau de naissance. Réflexion de mon mari, qui a un humour un peu particulier : “C’est quand même bizarre cette coutume de faire des cadeaux alors qu’on ne sait pas encore si le bébé va survivre.” VDM


141. Vandaag remt een wagen naast me op straat (1). De bestuurder doet zijn raam dalen en zegt tegen me (2) dat ik lelijk ben, dan gaat weg. Het is de tweede keer deze maand.

(1) Lorsque une phrase comporte deux compléments de nature différentes (compléments de lieux et de temps dans notre cas), ces deux compléments ne peuvent pas être placés l’un à côté de l’autre. Ils doivent être séparé par des éléments de la phrase.
(2) Lorsqu’on parle de s’adresser à une personne, on dit souvent “iets tegen iemand zeggen”, on emploi la préposition “tegen” plutôt que “aan”

Original: Aujourd’hui, dans la rue, une voiture s’arrête à mon niveau. Le conducteur baisse sa vitre, me dit que je suis moche, puis s’en va. C’est le deuxième ce mois-ci. VDM


142. Vandaag ontmoet mijn vriendje mijn ouders bij (1) een etentje. Mijn vader stelt hem vragen over zijn toekomst en of (2) hij ingenieur wil worden. Mijn vriendje zegt tegen (3) hem: “Oh, weet u, ingenieurs zijn allemaal dom.” Mijn vader is ingenieur.

(1) “Bij” peut avoir le sens de “lors”, “à l’occasion de”. Cette préposition peut avoir des sens différents en fonction du contexte.
(2) Of est ici une conjonction de subordination qui veut dire “si”
(3) Quand on dit quelque chose A quelqu’un, on dit souvent “iets TEGEN iemand zeggen”

Original: Aujourd’hui, mon copain rencontre mes parents autour d’un repas. Mon père lui pose des questions sur son avenir et s’il veut devenir ingénieur au vu de ses études. Mon copain lui répond : “Oh vous savez, les ingénieurs sont tous débiles.” Mon père est ingénieur. VDM


143. Vandaag, eerste dag van zomerwerk (1) in dezelfde grote firma als mijn vader. Als mijn werkgever mijn familienaam leest (2), vraagt hij (3) mij: “u bent de zoon van uw vader?” Wel…. a priori, ja…

(1) Zomerwerk= zomer + werk (été + travail = travail d’été)
(2) Rejet apres “als”
(3) Inversion car la phrase commence par une proposition relative (“als….leest”), et donc pas par le sujet

Original: Aujourd’hui, premier jour de travail d’été dans la même grande entreprise que mon père. En lisant mon nom de famille, mon chef me demande : “Vous êtes le fils de votre père ?” Euh… à priori, oui… VDM


144. Vandaag moet ik mijn TOEIC te Parijs (1) afleggen terwijl ik buitenwijk (2) woon. Om 9 uur wakker worden voor de convocatie om 11u45, 9 euro voor de RER en een uur te wachten tot het begin van de test. Om 12u55 worden we in de zaal vergaderd (3): examen geannuleerd want de verantwoordelijke is vergeten (4) te komen.

(1) On emploi la préposition “te” plutôt que la préposition “aan” ou “in”
(2) Littéralement, buitenwijk signifie “hors + quartier” (buiten + wijk)
(3) Construction passive car le sujet de la phrase active n’est pas précisé et n’est pas important
(4) On emploi ici l’auxiliaire “zijn” car on parle d’un oubli mental (voir le choix de l’auxiliaire dans mon article sur le passé composé)

Original: Aujourd’hui, je dois passer mon TOEIC à Paris, alors que je vis en banlieue. Réveil à 9 h pour la convocation à 11 h 45, 9 € de RER et une heure à poireauter jusqu’au début de l’épreuve à 13 h. À 12 h 55, on nous rassemble dans la salle : examen annulé car la responsable a oublié de venir. VDM


145. Vandaag stap ik in de bus met mijn kopje koffie (1) en de chauffeur waarschuwt me dat het eten (2) verboden is. Ik lach en verzeker hem dat ik het zou oplikken als het valt. Daarna ben ik opzij geduwd (3) en het kopje is uit mijn handen gegleden (4).

(1) Quand on parle d’un café, on doit préciser le contenant du café qu’on boit. On ne dit donc pas “ik drink een coffie” mais “ik drink een kopje koffie”
(2) On peut substantiver (=transformer en substantif, en nom) un verbe en rajoutant l’article “het” devant
(3) Construction passive
(4) participe passé de “glijden” qui signifie “glisser”.

Original: Aujourd’hui, je monte dans le bus avec mon fond de café et le chauffeur me signale que la nourriture est interdite. Je rigole en lui assurant que s’il tombe, je lèche par terre pour ramasser. Je me suis fait bousculer et mon gobelet m’a échappé des mains. VDM


146. Vandaag en zoals altijd heb ik een erfelijke ziekte. Toen (1) ik het aan een meisje van mijn klas uitlegde, heeft ze tegen me gezegd: “Maar je zal iedereen besmetten!” voordat ze weglip (2).

(1) On emploi “toen” plutôt que “als” lorsqu’on fait référence au passé
(2) Wegliep est le passé irrégulier de “weglopen”, verbe à particule, qui veut littéralement dire “loin+courir”, donc partir, s’éloigner en courant

Original: Aujourd’hui, comme depuis toujours, j’ai une maladie génétique. Quand je l’ai expliqué à une fille de ma classe, elle m’a dit : “Mais tu vas contaminer tout le monde !” avant de partir en courant. VDM


147. Vandaag maken mijn man en mijn hond een hard (1) gevecht: diegene die het luidste snort, wint.

(1) L’adjectif “hard” n’est pas accordé car les 3 conditions de la règle de l’accord de l’adjectif (peNIS) sont réunis, voir mon article sur l’accord de l’adjectif

Original: Aujourd’hui, mon homme et mon chien se livrent un combat impitoyable : Celui qui ronflera le plus fort gagnera. VDM


148. Vandaag ben ik vergeten mijn Facebook profiel bij een vriend af te melden. Die (1) heeft deze gelegenheid (2) genomen om mijn profiel te wijzigen. Sommigen zouden een coming out hebben aangekondigd (3) of onzin zoals “ik houd van pop” hebben geschreven. Voor mij heeft hij mijn statuut van “vrijgezel” naar “in koppel” veranderd. Niemand heeft het geloofd.

(1) Die est ici un pronom qui remplace “een vriend”
(2) De gelegenheid: l’opportunité
(3) Aankondigen: verbe à particule qui signifie “annoncer”

Aujourd’hui, j’ai oublié de fermer ma session Facebook chez un ami, qui en a profité pour modifier mon profil. Certains auraient fait un faux coming-out ou écrit des stupidités du genre “J’aime le caca.” Pour moi, il a fait passer mon statut de “Célibataire” à “En couple”. Personne n’y a cru. VDM


149. Vandaag ga ik naar de politie om een klacht in te dienen (1). Als de gendarme me vraagt naar (2) mijn gezinssituatie, kijkt (3) de gendarme naar me en zegt: “Vrijgezel…neem ik aan.”

(1) Een klacht indienen: porter plainte
(2) NAAR iets vragen : demander quelque chose
(3) Inversion ici car cette phrase est précédée par une proposition subordonnée (avec “als”)

Original: Aujourd’hui, je vais à la gendarmerie porter plainte. Au moment de me demander la situation familiale, le gendarme me regarde et dit : “Célibataire… Je suppose.” VDM


150. Vandaag is het één (1) week dat ik een ei op straat heb opgehaald die van een nest was gevallen. Om de ei te redden (2) heb (3) ik een dure kooi en lamp voor couveuse gekocht. Al één week probeer ik dus een rotte patate te (4) redden.

(1) “één” insiste sur l’aspect numérique: 1, mais pas 2, ni 3. Cela contraste avec “een” qui n’a pas l’aspect numérique: il y a un livre sur la table (on cite juste la présence du livre, on n’insiste pas sur le fait qu’il n’y en a que un)
(2) Construction “om…te+infinitif”
(3) Inversion étant donné que la phrase ne commence pas par le sujet
(4) Lorsqu’on veut dire “de” ou “à” + infinitif en français, on met souvent un “te” devant l’infinitif en néerlandais

Original: Aujourd’hui, ça fait une semaine que j’ai recueilli dans la rue un œuf tombé du nid. J’ai acheté une cage et une lampe pour couveuse extrêmement chères pour le sauver. Cela fait donc une semaine que je tente de sauver une patate moisie. VDM